Grøn energi

GRØN ENERGI

Godset rejste i året 2000 den første vindmølle på land i Rødby Fjord. Det var en 900 kWh mølle. Denne blev nedtaget i 2015 for at gøre plads til nye, større og mere effektive vindmøller. De nye møller på 3,45 MW startede med at producere strøm i juni 2016.

4 ud af de 11 nye møller står på godsets jorde.

Møllen i dag producerer ca. 12 mill kWh. årligt svarende til ca. 2700 husstandes forbrug. 

I foråret 2018 blev opført 20 ha. med solceller i sammenhæng med vindmøllerne. 

I 2012 blev der etableret jordvarme til at forsyne hovedbygningen på godset.

I 2013 blev der monteret solceller på avlsbygningerne der i stor udstrækning dækker gårdens energibehov i den daglige drift.